Jak przebiegają szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana około 20 lat temu na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – dla osób fizycznych

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To dlatego wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego przyszły administrator musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów wyznaczenie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – imienny certyfikat i dostęp do szablonów dokumentów

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze terminy, takie jak dane osobowe, usuwanie danych osobowych, procesor danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać dokumentację, jak również uczą się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane uprawnienia, jak również dostęp do skryptów szkoleniowych i szablonów dokumentów.