Kilka słów o kursie inspektorów ochrony danych

RODO to unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zrewolucjonizowało działanie wielu przedsiębiorstw. Jesteś zainteresowany kursem inspektorów ochrony danych? Sprawdź, w jaki sposób RODO zmieniło procedury związane z ochroną danych i na czym polegają warsztaty IOD!

RODO – dane osobowe lepiej chronione

RODO obowiązuje wszystkie podmioty, które zajmują się przetwarzaniem oraz gromadzeniem informacji o osobach fizycznych. Według obowiązujących aktualnie regulacji, przetwarzanie danych może być prowadzone tylko wtedy, gdy podmiot przetwarzający ma odpowiednią podstawę, np. zgodę osoby lub gdy przetwarzanie jest konieczne do wykonania zawartej umowy.

IOD – kiedy trzeba go powołać?

Obowiązek powołania IOD występuje wtedy, gdy podmiot przetwarza dane osobowe na dużą skalę, a także gdy gromadzenie obejmuje szczególne kategorie danych. W zasadzie oznacza to, że IOD muszą powołać między innymi firmy ubezpieczeniowe, szpitale, urzędy, a także banki. Wiele z nich decyduje się na praktyczne szkolenie dla inspektora ochrony danych.

Na czym polega kurs IOD?

Kurs IOD przeznaczony jest dla osób mających pełnić lub pełniących funkcję IOD. Szkolenie IOD pozwala nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą obowiązków inspektora oraz zagwarantowania bezpieczeństwa danych. Szkolenia uzupełniają praktyczne warsztaty inspektorów ochrony danych, w czasie których uczestnicy analizują przedstawione problemy i uczą się korzystać ze zdobytej wiedzy w praktyce. Warsztaty inspektora danych osobowych wieńczy egzamin, a osoby, które zakończą kurs uzyskują certyfikat.