Dekarbonizacja przemysłu – jakie korzyści przyniesie?

Potrzebujesz więcej informacji o dekarbonizacji przemysłu? Wejdź na dalkiapolska.com

Na skutek rozkwitu przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych powoduje, iż przedsiębiorstwa szukają nowatorskich rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na otoczenie.

Krótko o dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które ma na celu wzmocnienie niezależności energetycznej przedsiębiorstw przez implementowanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, np. poprzez minimalizację wykorzystania gazu i węgla czy zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego prądu oraz ciepła, lub trigeneracja, podczas której oprócz ciepła i energii w trakcie jednego procesu technologicznego wytwarzany jest również chłód.

W szeregu dziedzin przemysłu realne jest też użycie energii z odzysku, czyli tzw. “czystej energii”. To energia, która powstaje w toku procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezsensownie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i ponowne jej wykorzystanie przynosi po jakimś czasie poważne oszczędności, a jednocześnie skutkuje redukcją śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozkwitu przemysłu w przyszłych dziesięcioleciach

W dobie globalnej świadomości negatywnego oddziaływania ludzkości na otoczenie, a także wiedzy, że złoża ropy i gazu za kilka dekad się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, bowiem jest gwarancją jej rozwoju w przyszłych dekadach. Nakierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej i odzyskanej to jedyna metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Naturalnie, zastosowanie takich procesów pochłania poważne koszty, niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku pożytek jaki one przynoszą, całkowicie je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki redukcji kosztów zakupu energii już po paru latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Z kolei minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej negatywnego wpływu na ekosystem to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Nasza lokalizacja:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10