Doradztwo prawne dla osób fizycznych i spółek

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jako grupa prawników – radców prawnych i aplikantów radcowskich – oferuje Klientom kompleksową pomoc prawną z różnych dziedzin prawa, specjalizując się w głównej mierze w prawie cywilnym, prawie pracy i prawie rodzinnym. Oferujemy usługi prawne zarówno pozaprocesowe, jak i procesowe, dla osób fizycznych i podmiotów prawa handlowego. Udzielając porad prawnych wykorzystujemy szerokie doświadczenie pozyskane w okresie wieloletniej praktyki zawodowej.

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni zgłaszają się do naszych prawników z kwestiami prawnymi dotyczącymi kontaktów, rozwodów i alimentów. Współdziałanie w takich sprawach opiera się głównie na zrozumieniu sytuacji osoby korzystającej z pomocy prawnej oraz dostosowanie do jej potrzeb stosownego rozwiązania prawnego. Przygotowujemy Klienta do sporów sądowych i reprezentujemy go w postępowaniu, jakkolwiek w zależności od stanu faktycznego sugerujemy również pozasądowe rozwiązania mediacyjne czy ugodowe, które mogą mieć wpływ na szybsze zakończenie sprawy oraz zmniejszą koszty obsługi prawnej. Klienci będący osobami fizycznymi zgłaszają się do nas po poradę prawną też w sprawach dotyczących prawa spadkowego. Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. pomaga w tworzeniu projektów testamentów biorąc pod uwagę wolę Klienta, a także oferuje pomoc prawną w już toczących się postępowaniach spadkowych.

Porady prawne dla podmiotów gospodarczych

Ponadto, nasi prawnicy zajmują się pomocą prawną dla przedsiębiorców. Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, wobec tego oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy prowadzimy doradztwo dla obieranych przez nich działań, oferujemy pomoc prawną z obszaru praw pracowniczych, prawa administracyjnego, prawa handlowego czy prawa podatkowego. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, będącego rezultatem współpracy z rozmaitymi podmiotami, staramy się do każdego Klienta podchodzić indywidualnie, znajdując adekwatne rozstrzygnięcia prawne, również w wyjątkowych sprawach.