Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Dowiedz się więcej o taniej windykacji.

Jest mnóstwo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja – działania, mające na celu ściągnięcie zaległości

Wierzyciel ma prawo dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten prawie każdemu niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego rozpoczyna się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. Gdy taka forma windykacji pozostanie bez odzewu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca generuje podobną ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie będzie uiszczony we wskazanym terminie z pewnością rośnie. W organizacji całego procesu księgowania przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj własne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona procedurę upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może skonfigurować indywidualne scenariusze działań podejmowanych względem nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wymienione wyżej działania zadziałają, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach skutkuje także istotną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]