Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne Bielsko Biała - usługi dostosowane do waszych potrzeb.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu badaniom. Są one konieczne dla dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Łatwo zauważyć więc, że są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do groźnego wypadku.
Istotą badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. W toku badań ważny jest wiek osoby badanej, ponieważ sprawdzane zdolności słabną wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co pięć lat, ale jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, muszą poddawać się badaniom corocznie.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]