Jakie zlecenia przyjmie prywatny detektyw?

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne także dla przedsiębiorców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik korzystający z L-4 faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje zawarte przez niego w podaniu o pracę są prawdziwe. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje powinien mieć prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu których spraw może być pomocny.

Detektyw – niezbędna jest licencja

Nie każdy może wykonywać pracę detektywa. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować odpowiednią licencją przyznawaną po zaliczeniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby podchodzące do egzaminu muszą także spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, minimum średniego wykształcenia oraz obywatelstwa któregoś z krajów należących Unii Europejskiej. Wymogiem jest także niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywa?

Gros zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. gdy mamy podejrzenie, że nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam także określić faktyczną wysokość dochodów byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.