Komu powierzyć hydroizolację budynku i dlaczego to ważne?

W toku budowy dowolnego obiektu, niezależnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do źle bądź w ogóle niezabezpieczonych murów obniży ich solidność i potencjał izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozwoju chorobotwórczych pleśni i grzybów.

Które elementy budynku trzeba zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą głównie dachy, fundamenty, balkony, piwnice i tarasy zielone, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi czy też wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z zawodowcami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wilgocią i jakiej technologii warto użyć w stosunku do poszczególnych segmentów budynku. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z dziurawki, pustaka wypalanego czy cegły rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa miała spadek zapobiegający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Tak samo hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Istotne jest, by projektowanie hydroizolacji, zlecić profesjonalnej ekipie, posiadającej wieloletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, deweloperzy i generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze profesjonalistami w trakcie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych, taśm PVC czy węży iniekcyjnych. Z kolei na zlecenie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi inwentaryzacją, uszczelnieniem oraz naprawą przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, uszczelnieniem podszybii windowych czy wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.