Ocena kompetencji pracowników – zbuduj silny zespół

Porządna porcja informacji o rozwoju pracowników. Sprawdź koniecznie!

Wzrasta grono pracodawców, którzy rozumieją, że rozwój pracowników w znacznym stopniu przekłada się na sukces całej firmy. Zaangażowana załoga zaopatrzona w szeroki arsenał kompetencji miękkich to istotny fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – skuteczne techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na diagnozę ich osobistych uwarunkowań oraz kwalifikacji może wspomóc właściciela firmy w budowaniu kadry, która będzie przygotowana na wielorakie wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center zrealizowanego przez doświadczonego doradcę zawodowego można wychwycić, który z pracowników posiada umiejętności kierownicze i będzie rzetelnym liderem zespołu. Sesje AC/DC mogą być wykonywane na różne sposoby – m.in. w formie sesji grupowych oraz indywidualnych. W trakcie sesji stosowane są wypróbowane techniki szkoleniowe, np. symulacje, wywiady, case study (analiza danego przypadku) bądź zadania grupowe. Przy ich użyciu można ujawnić skryty potencjał zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu audytu można prowadzić dalej działania z załogą w formie coachingu.

Jak wyglądają sesje AC/DC i rozwój pracowników?

Prawidłowo przygotowany audyt jest rozdzielona na parę faz. Na wstępie wychodzi się od określenia kompetencji niezbędnych do pełnienia danej funkcji w firmie. Następnie audytor przygotowuje narzędzia, które zostaną wykorzystywane podczas sesji. Kolejnym stadium jest zasygnalizowanie intencji sesji i tego, co zamierza się podczas niej uzyskać. Nie bez wpływu jest poza tym miejsce, w którym zostaną wykonane audyty zatrudnionych – powinno one dawać komfort, który pomoże osiągnąć cele sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest przeprowadzany przez doświadczonych doradców zawodowych, którzy są psychologami. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż sześć godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje indywidualny, szczegółowy raport, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich mocne strony oraz podane są informacje, jak powinien przebiegać następną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]