Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Więcej szczegółów o kontenerach rolkowych

Nie wszystkie śmieci mogą być wyrzucane do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć problemy związane z przechowywaniem oraz przewozem odpadów. Żeby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia i przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]